Categories: Doa dan Dzikir

20 Keutamaan Doa Nurbuat yang Luar Biasa

√ Islamic Base Pass quality & checked by redaction team, read our quality control guidelance for more info

Doa Nurbuat adalah doa Nurun Nubuwah yang berarti cahaya kenabian. Ada banyak keutamaan yang disapatkan ketika membaca doa ini. Namun sebelum kita membahas keutamaan itu, mari kita simak dulu bunyi dan arti doa nurbuat ini.

Allahumma dzi sulthonil ‘adzim, wadzil mannil qodim,  wadzil wajhil kariim, wa waliyyal kalimaatit taammaati wadda’awaatil mustajaabati ‘aaqilil khasani wal khusaini min anfusil khaqqi ‘ainil qudroti wan nadziriinawa ‘aynil insi wal jinni wa in yakaadul ladziina kafaru layuzlikuunaka biabshoorihim lamma sami’ul ladzikro wa yaquuluuna innahu lamajnuun. Wa maa huwa illaa dzikrullil ‘aalamiin. Wa mustajaabu luqmaanal khakiim. Wawaritsa sulaimaanu daawuuda ‘alaihimassalaamul waduudu dzul ‘arsyil majiid. Thowwil umrii wa shohhikh ajsaadi wa aqdhi khajadi wa akstir amwaali wa aulaadi wa khabbib linnasi ajma’iina wa tabaa’adil ‘adaawata kullaha min biniii aadama ‘alaihis salaama man kaana khabban wa yakhiqqol qoulu ‘alal kaafiriina wa qul jaa al khaqqo wa zahaqol baathilu innal baathila kaana zahuuqo. Wayunazzilu minal qur-aani maa huwa syifaaun warohmatul lil mu’miniin. Wa laa yaziidud dhzolimiina illa khosaaro. Subkhaana robbika robbil ‘izzati ‘amma yashifuun. Wasalamun ‘alal mursaliin. Wal khamdulillaahi robbil ‘aalamiin.”

Artinya:

“ya Allah, Dzat yang memiliki kekuasaan Agung, Yang memiliki anugerah terdahulu, Yang memiliki wajah Yang mulia, Yang menguasai kalimat-kalimat yang sempurna, dan doa-doa yang mustajab, penanggng Hasan dan Husain dari jiwa-jiwa yang khaq dari pandangan mata yang mamandang, dari pandangan manusia dan Jin. Dan sesungguhnya orang-orang kafir benar-benar akan menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, ketika mereka mendengar Al Quran dan berkata: sesungguhnya (Muhammad) benar-benar orang yang gila.

Dan Al Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Dan yang mengijabahi Luqmanul Hakim, dan Sulaiman telah mewarisi Dawud a. S. Al wadud (Allah Dzat Yang Maha Pengasih) yang memiliki singgasana yang mulia, panjangkanlah umurku, sihatkanlah jasadku, kabulkanlah  hajatku, perbanyaklah harta bendaku dan anakku (pengikutku), cintakanlah semua manusia dan jauhkanlah permusuhan dari anak cucu Adam a. S. Orang-orang yang masih hidup (dihatinya) dan semoga tetap ancaman siksa bagi orang-orang kafir. Dan katakanlah: Yang haq telah datang dan yang bathil telah musnah, sesungguhnya perkara yang bathil itu pasti musnah. Dan Kami turunkan Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rakhmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al Quran tidak akan menambah kepada orang-orang yang berbuat aniaya melainkan hanya kerugian. Maha Suci Allah Tuhanmu Tuhan Yang Maha Mulia dari sifat-sifat yang diberikan orang kafir. Dan semoga keselamatn bagi para Rosul. Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam.”

Demikian hebatnya tiap kalimat Doa Nurbuat. Berikut adalah Keutamaan Doa Nurbuat :

 1. Mengingatkan diri Pada Allah Maha Agung – Doa ini diawali dengan kalimat-kalimat memuji Allah yang sangat indah.
 2. Dapat membantu kita bermimpi bertemu Nabi – Rasulullah pernah bersabda: “barang siapa ingin berjumpa para nabi, maka bacakan 100 kali doa ini, kemudian tidur, insya Allah akan bermimpi bertemu para nabi, dan barang siapa yang rajin mengamalkan doa ini, maka orang yang memandangnya akan merasa kasih sayang , dan jika kamu ingin dimuliakan, bacalah doa ini.”
 3. Disukai banyak orang – Dalam doa ini terdapat kalimat “cintakanlah semua manusia” yang khasiatnya adalah membuat orang lain menyayangi kita.
 4. Dimohonkan ampunan Allah oleh malaikat – Jika kita membacanya pada malam hari, maka malaikat akan memohonkan ampun pada Allah atas dosa-dosa kita dan hal-hal yang menghapus amal ibadah.
 5. Ditambah kekayaan – Dalam doa ini terdapat kalimat “perbanyaklah harta bendaku dan pengikutku”. Doa ini meminta secara gamblang dan jelas untuk dibanyakkan rizkinya.
 6. Dikabulkan hajatnya – Doa ini juga mengandung kalimat meminta dikabulkan hajatnya. Maka ketika sampai pada kalimat “wa aqdhi khajadi” hendaknya memberi jeda untuk meminta hajat pada Allah dengan khusyu’
 7. Menyembuhkan yang sakit – Doa ini juga memiliki kalimat permohonan untuk penyembuhna sakit. maka ketika sampai pada kalimat wa shohhikh ajsaadi hendaknya mengusap-ngusap bagian tubuh yang sakit sambil mengulang-ulang kalimat diatas.
 8. Dapat mendamaikan orang bertengkar – Dalam doa ini terdapat kalimat wa khabbib linnasi ajma’iina wa tabaa’adil ‘adaawata kullaha min biniii aadama ‘alaihis salaama kalimat ini juga dengan gamblang memohon kedamaian bagi seluruh Anak Adam di dunia dengan saling mencintai.
 9. Mendapatkan kemuliaan dimata orang lain
 10. Dipanjangkan umurnya – Pada kalimat Thowwil umrii, meminta untuk dipanjangkan umurnya.
 11. Menjadikan wajah tampak lebih cerah jika membacanya dengan istiqomah – Amalan-amalan yang dilakukan secara istiqomah pasti dapat membuat wajah kita terpancar cerah. Itu adalah karena hati kita dibersihkan oleh amalan-amalan istiqomah tersebut. Apalagi doa ini adalah doa nurun nubuwwah yang mana artinya adalah cahaya kenabian.
 12. Dijauhkan dari kekufuran – Bila anda membaca lima puluh kali pada malam jumat, insya Allah anda kan dijauhkan dari kekufuran. Seperti dalam kalimat wa in yakaadul ladziina kafaru layuzlikuunaka biabshoorihim lamma sami’ul ladzikro wa yaquuluuna innahu lamajnuun juga mengingatkan kita bahwa orang kafir adalah pendusta.
 13. Dapat menghindari gangguan Jin dan melihatnya – Dalam doa ini juga terdapat aaqilil khasani wal khusaini min anfusil khaqqi ‘ainil qudroti wan nadziriinawa ‘aynil insi wal jinni yang mana dapat menghilangkan gangguan jin serta dapat dilihatkan wujud-wujud yang ghaib.
 14. Dilindungi dari sihir – Jika membaca doa ini pada waktu matahari hampir terbenam, maka Allah akan menghindarkan kita dari sihir.
 15. Mengingatkan kita atas kemulyaan dan kebenaran AL Quran dan keajaiban al-quran di dunia.
 16. Dikabulkan doanya – Dalam hal ini diibaratkan dikabulkannya doa Lukman Hakim: Wa mustajaabu luqmaanal khakiim
 17. Ditunjukkan kebenaran – Doa ini juga mengandung kata untuk ditunjukkan pada kebenaran dan kebatilan pasti akan musnah. Maka doa ini menuntun kita untuk menjauhi hal yang bathil pula.
 18. Diangkat derajatnya di dunia – Jika ingin mempunyai kedudukan yang tinggi di dunia, maka perbanyaklah membaca doa ini.
 19. Menundukkan binatang liar.
 20. Memudahkan jika ada wanita yang akan melahirkan – Maka jika melahirkan hendaklah perbanyak membaca doa ini.

Demikian keutamaan keutamaan doa nurbuat ini. Apapun doa kita Insya Allah dikabulkan asal hati kita yakin dan ikhlas serta memiliki iman yang dalam. Wallahu A’lam.

Baca juga artikel lainnya yang berhubungan dengan islam

Recent Posts

Sejarah Masuknya Islam Ke Aceh

Aceh dikenal sebagai daerah yang mendapat julukan "Serambi Mekkah" karena penduduknya mayoritas beragama Islam dan…

2 months ago

Sejarah Masuknya Islam ke Myanmar

Sejarah masuknya Islam ke Myanmar cukup kompleks dan menarik, dengan beberapa teori dan periode penting:…

2 months ago

Sejarah Masuknya Islam ke Andalusia

Islam masuk ke Andalusia (Spanyol) pada abad ke-7 Masehi, menandai era baru yang gemilang di…

2 months ago

Sejarah Masuknya Islam ke Afrika

sejarah masuknya Islam di Afrika memiliki cerita yang menarik. Islam masuk ke Afrika dalam beberapa…

2 months ago

Sejarah Masuknya Islam Ke Nusantara

Masuknya Islam ke Nusantara merupakan proses yang berlangsung selama beberapa abad melalui berbagai saluran, termasuk…

2 months ago

Sejarah Masuknya Islam ke Pulau Jawa

Masuknya Islam ke Pulau Jawa adalah proses yang kompleks dan berlangsung selama beberapa abad. Islam…

2 months ago