Categories: Info Islami

Hal-hal Yang Diharamkan Saat Haji dan Dalilnya

Haji (al-hajj) adalah rukun Islam yang ke-lima. Seperti ibadah yang lainnya, ibadah haji juga memiliki ketentuan yang harus dijalankan oleh pelakunya. Kewajiban tersebut disebut dengan rukun haji.

Selain itu, calon jamaah haji juga harus mengetahui hal apa saja yang diharamkan saat haji. Seperti yang diterangkan berikut ini.

  • Memakai Pakaian yang Berjahit, Memakai Sepatu yang Menutup Kaki dan Penutup Kepala

Larangan dalam berhaji tersebut berlaku bagi laki-laki, dikuatkan oleh dalil di bawah ini.

Orang yang berihram tidak boleh memakai baju, ikat kepala, topi, celana, kain yang dicelup dengan sesuatu yang harum, dan sepatu, melainkan jika tidak mempunyai terompah, maka ia boleh memakai sepatu, hendaklah sepatunya itu dipotong sampai di bawah mata kaki” (H.R Bukhari-Muslim)

Selain itu, perhatikan juga larangan berpakaian dalam Islam ketika sedang berhaji.

  • Memakai Cadar Atau Penutup Wajah dan Sarung Tangan

Bagi kaum wanita (an-nisa) dilarang mengenakan cadar atau penutup wajah dan sarung tangan. Sebaiknya pahami juga apa saja yang menjadi syarat bercadar dalam Islam.

Dari Ibnu Umar r.a Nabi Saw. telah bersabda ‘Tidak boleh seorang perempuan yang ihram memakai tutup muka (cadar) dan tidak boleh pula memakai sarung tangan’ ” (H.R Bukhari-Ahmad)

  • Memotong Kuku dan Rambut Atau Bulu Badan

Allah Ta’ala berfirman,

”..Dan janganlah kamu mencukur rambutmu sebelum binatang hadyu sampai di lokasi penyembelihannya..” ( Al Baqarah ; 196 )

Larangan memotong kuku bagi orang yang sedang berihram ini juga disepakati oleh para ulama (al Ijma oleh Ibnul Mundzir hal 57).

Namun, bila ingin menghilangkan rambut karena udzur yang syar’i tentu diperbolehkan dengan syarat yang bersangkutan harus membayar fidyah. Sebab dalam hal ini hukum membayar fidyah dalam Islam ialah wajib. Sebagaimana firma Allah Ta’ala berikut ini,

“Jika diantara kamu ada yang sakit atau gangguan di kepalanya ( lalu ia bercukur) maka wajiblah ia atasnya membayar fidyah yaitu berpuasa atau berhadaqah atau berkurban.. (QS. Al baqarah : 196).

  • Membunuh Atau Memburu Binatang Darat

Allah Ta’ala berfirman,

“Dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram”. (QS. Al Maidah : 95).

Jika ada yang melanggar, maka jamaah diwajibkan membayar denda dengan membeli makanan seharga binatang yang diburu dan menyedekahkannya kepada fakir miskin atau memberi makanan kepada fakir miskin sebanyak 5/6 liter (1 mud) untuk satu harinya.

  • Menikah Atau Menikahkan

Orang yang tengah beribadah umroh maupun haji dilarang untuk menikah ataupun menikahkan orang lain, sebagaimana hadist Utsman dari Usman ra bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda,

“Orang yang berihram tidak boleh menikahi, tidak boleh dinikahi dan tidak boleh melamar.” (Sahih: Mukhtashar Muslim no. 814)

  • Berjima’ Atau Berhubungan Intim

Haram hukumnya melakukan jima’ atau berhubungan intim (bersetubuh) bagi jamaah haji atau umroh. Sekalipun itu merupakan pasangan suami istri. Bagi yang melanggar, maka dikenai sanksi berupa menyembelih seekor unta atau bisa dengan seekor sapi atau 7 ekor kambing bagi yang tidak mampu.

Allah Ta’ala berfirman,

“Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantah di dalam masa mengerjakan haji.” (QS. Al Baqarah (2) : 197)

Adapun larangan lainnya antara lain:

  • Memakai wangi-wangian pada tubuh atau pakaian
  • Memakai minyak rambut
  • Memotong atau mengambil tumbuhan di Tanah Haram
  • Bercumbu mesra

Itulah beberapa hal yang diharamkan saat menjalankan ibadah haji. Semoga bermanfaat untuk pembaca sekalian, sekaligus mendorong semangat untuk meraih berkah atau keutamaan haji di kemudian hari. Aamiin.


Comments are closed.

Recent Posts

Adab Penuntut Ilmu Dalam Islam

Ilmu merupakan bagian yang teramat penting dalam kehidupan manusia. Menuntut ilmu menjadi sebuah kewajiban setiap umat. Terutama ilmu agama yang…

2 months ago

Adab Menuntut Ilmu Terhadap Guru Dalam Islam

Guru memiliki peran yang penting dalam kehidupan dunia ini. Seorang guru mengajarkan ilmu kepada muridnya dengan harapan bahwa ilmu tersebut…

2 months ago

Adab Berpakaian Dalam Kehidupan Sehari-hari Dalam Islam

Pakaian merupakan piranti yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pakaian bukan hanya untuk melindungi tubuh, tetapi juga untuk menunjukkan sisi…

2 months ago

Adab Memotong Kuku dalam Islam

Kuku adalah bagian tubuh yang bersifat lunak dan mudah tumbuh kembali. Oleh karena itu, ketika sudah mencapai panjang tertentu, kita…

2 months ago

Adab Anak Terhadap Orang Tua dalam Islam dan Dalilnya

Kelahiran seorang anak dalam sebuah keluarga merupakan anugerah dan kebahagian tersendiri. Di saat begitu banyak pasangan suami istri yang belum…

2 months ago

Hal-Hal Yang Disunnahkan Dalam Mengkafani Jenazah dan Dalilnya

Kematian adalah hal yang dapat terjadi pada siapa pun. Hanya Allah yang memiliki kuasa atas hal itu. Sebagai umat-Nya yang…

2 months ago