13 Bahaya Hedonisme Dalam Islam

Hedonisme merupakan sifat atau pandangan dimana manusia akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak-banyaknya dan menanggalkan kesedihan serta perasaan-perasaan yang menyakitkan. Seorang penganut hedonisme cenderung menjadikan kesenangan merupakan tujuan hidupnya. Tentunya padangan ini berlawanan dengan ajaran islam untuk selalu dapat menerima semua peristiwa yang terjadi dengan ikhlas dan sabar. Serta menjalani hidup sebagaimana apa yang […]