Cara Cepat Menghafal Juz Amma untuk Anak

Alqur’an sebagai pedoman hidup manusia selayaknya dibaca setiap hari dan dihafalkan karena memilki keutamaan dan manfaat yang besar (baca manfaat  membaca Alquran dalam kehidupan dan manfaat membaca Alqur’an bagi ibu hamil). Dalam Alqur’an ada 114 surat yang tersuusn dalam 30 juz. Salah satu juz dalam Alqur’an yang banyak dikenal oleh umat muslim adalah Juz Amma. […]