Hukum Kredit Dalam Islam-Emas dan Barang

Bismillahirahmanirahim,, Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang hadir untuk mengatur manusia menentukan  tujuan hidup menurut islam. Dengan kata lain manusia diciptakan dimuka bumi ini atas dasar jalan islam, sebagai panduan nya. Dalam islam terdapat beberapa aturan hukum atau kita kenal dengan syariat. Hukum inilah yang menentukan mana yang halal dan mana yang haram. Setiap […]