Hukum Cicilan Dalam Islam dan Dalilnya

Berniaga merupakan salah satu cara mencari nafkah yang di anjurkan oleh perekonomian dalam Islam dan Rasulullah SAW. pun pada masa hidupnya berniaga untuk mencari nafkah. Beliau beniaga dengan cara yang jujur dan sesuai etika jual beli dalam ekonomi Islam. Dan dalam berniaga ada beberapa strategi dan jenis transaksi yang dapat digunakan, salah satu jenis transaksi […]