Pengertian Pahala yang Wajib dipahami

Seringkali umat Islam dikaitkan dengan pahala ketika melakukan sesuatu yang baik. Lalu apa itu pahala? Pahala terjemahan dari ajrun (bahasa Arab), dan definisinya menurut Islam adalah ganjaran untuk hamba Allah SWT yang mengerjakan amalan shaleh dan perkara-perkara yang makruf. Pahala sendiri beriringan dengan amal baik seseorang. Seorang hamba yang melakukan amal sholeh yang diajarkan dalam […]