Hukum 7 Harian Orang Meninggal Dalam Islam

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan adat istiadatnya. Bukan hanya yang berbau kemasyarakatan, tetapi juga yang berakaitan dengan peribadahan. Salah satu adat di Indonesia yang masih sangat kental ialah peringatan 7 harian orang meninggal. Ketika seseorang meninggal dunia, maka ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan mengadakan doa bersama (yasin tahlil) selama 7 malam […]