Hukum Menyampaikan Kebenaran Dalam Islam dan Dalilnya

Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna dan selalu menyampaikan kebenaran di dalamnya. Sungguh kebenaran hanyalah milik Allah SWT. Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang suatu kebenaran dituntut untuk menyampaikan kebenaran tersebut kepada mereka yang belum mengetahuinya. Dan berikut akan dibahas hukum menyampaikan kebenaran dalam Islam. Nabi Muhammad saw, Sosok Penyampai Kebenaran dalam Islam Sosok yang selalu […]