Macam-macam Idgham Beserta Contohnya

Secara umum, yang dimaksud dengan idgham menurut ilmu Tajwid adalah memasukkan atau meleburkan satu huruf ke dalam huruf setelahnya seakan terdapat tanda tasydid ( ّ ). Menurut hukum bacaan nun mati atau tanwin, idgham berlaku apabila nun mati (نْ) atau tanwin (ـًـــٍـــٌ) bertemu dengan huruf mim (ﻡ), nun (ﻥ), wawu (ﻭ), ya (ﻱ), lam (ل), […]