7 Keutamaan Hafsah Binti Umar yang Kedudukannya Tinggi di Hati Rasulullah

Hafsah merupakan anak Umar Bin Khattab. Beliau adalah janda Khunais bin Huzafah yang gugur dalam perang uhud. Namun, kisah dan sikapnya Hafsah telah menjadi teladan bagi para kaum muslim. Dimana ketika menghadapi masalah, hafsah memberikan keputusan terbaik. Selain itu Hafsah juga berbakti kepada orang tuanya. Dan Hafsah juga salah satu istri dari Rasulullah pada masa […]