7 Makna Zakat Fitrah dalam Islam

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan dan dikeluarkan oleh setiap muslim pada awal bulan Ramadhan sampai menjelang shalat Idul Fitri dengan ketentuan islam. Zakat tersebut akan diberikan seorang muslim kepada mustahik (yang berhak) Dasar anjuran zakat fitrah  adalah sabda Rasulullah SAW : “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan, sebanyak satu sa’ (3/4) […]