15 Cara Meningkatkan Kesabaran dalam Islam

Sabar merupakan sifat manusiawi yang menunjukkan seberapa kuat seseorang dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Sabar juga merupakan ujian dari Allah SWT kepada hamba-Nya. Tujuan dari ujian tersebut tidak lain adalah untuk menjadikan hamba-Nya menjadi lebih baik, mencapai Tujuan Hidup Menurut Islam,  dan memperkuat keimanannya. Akan tetapi banyak orang yang tidak sabar ketika diuji oleh Allah SWT. […]