Ciri-ciri Orang Yang Bertauhid Dalam Islam

Islam merupakan agama yang berpegang teguh pada ajaran tauhid. Sebab tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta’ala yang berhak disembah. Tidak sempurna iman seseorang sebelum ia benar-benar mengesakan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sebagai umat Islam yang senantiasa mencari keridhaan-Nya, hendaknya kita memahami betul ciri-ciri orang yang bertauhid. Agar kita dapat mengamalkannya […]