Kisah Singa Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib

Nama Hamzah bin Abdul Muthalib bukan lagi nama yang asing bagi setiap muslim. Hamzah bin Abdul Muthalib merupakan salah satu orang yang pertama memeluk Islam dan menjadi pelindung bagi Rasulullah saw dalam menyebarkan Islam. Berikut kisah singa Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin `Abdul Muththalib bin Hâsyim bin Abdu Manâf al-Qurasyi al-Hâsyimi Abu Ammârah […]