Fungsi Dan Peranan Aqidah Dalam Islam

Aqidah ialah salah satu ilmu yang wajib diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Bila Anda sebagai orang tua sibuk bekerja hingga tak memiliki banyak waktu luang untuk mengajarkannya sendiri kepada anak Anda, jangan resah! Saat ini banyak lembaga pendidikan seperti PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), KB (Kelompok Bermain) hingga Taman Kanak-kanak yang memberikan pengajaran ilmu aqidah. […]