Perang Khandaq: Latar Belakang – Kronologi dan Dampaknya

Salah satu peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah Perang Khandaq. Perang yang terjadi pada bulan Syawwal tahun 5 H ini memberikan kemenangan bagi umat Islam. Perang Khandaq disebut juga dengan Perang Parit, Pertempuran Al Ahzab, Pertempuran Konfederasi, atau Pengepungan Madinah. Latar Belakang Perang Khandaq Sekelompok orang Yahudi dari kalangan Bani Nadhir […]