Biografi Zaid bin Tsabit, Penulis Wahyu Bagi Rasulullah

Zaid bin tsabit an-Najjari al-Anshari (612-637/15H). (Bahasa Arab: زيد بن ثابت), atau yang lebih di ketahui dengan nama zaid bin tsabit. Dia masuk islam ketika berusia 11 tahun. Ketika perang badar terjadi di situlah zaid masuk memeluk agama islam. Nabi menyerahkan bendera bani malik bin An-najjar kepada imarah sebagai komandan perang tabuk. Lalu nabi mengambilnya dan […]