Kisah Abul Abbas As-Safah, Pemimpin Zalim Yang Terdzalimi

Abul Abbas merupakan khalifah pertama Bani Abbas ini sekaligus pendiri kekhalifahan yang telah melahirkan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Dia juga pemimpin yang keras, tegas, dan kuat. Sehingga disegani oleh kawan dan lawan. Abul Abbas juga diangkat sebagai khalifah pertama pada waktu itu. Berikut lengkapnya kisah Abul Abbas As-Safah. Periode Abul Abbas […]