Hukum Melakukan Sujud Syukur dalam Islam

Sering kita lihat jika seseorang mendapatkan sesuatu atau memenangkan sesuatu maka ia melakukan sujud syukur. Sujud syukur dilakukan oleh seseorang apabila ia mendapati kenikmatan, kegembiraan, dan keselamatan dari bencana. Itulah hebatnya muslim. Sujud syukur adalah wujud bersyukurnya umat muslim. Sujud syukur adalah ungkapan terima kasih kepada Allah SWT atas nikmat atau kegembiran yang telah diperoleh. […]