12 Alasan Pentingnya Akhlak Mulia Menurut Islam

Akhlak merupakan ilmu dengan penuh pendefisian dari arti baik dan buruk, menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam hidupnya, berprinsip untuk memiliki tujuan hidup, selaras dengan perkataan dan tindakan yang kita lakukan untuk mendapat pahala dari Allah SWT. Menurut Imam Ghazali, akhlak yang mulia mempunyai empat perkara yaitu bijaksana, memelihara diri dari sesuatu yang […]