Fungsi As-sunnah Terhadap Al-Quran dan Kedudukannya

Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna di dunia ini, berasal dari sisi Allah SWT dan diturunkan kepada manusia lewat perantara Al Quran yang diwayuhkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi umat muslim, Al-Quran merupakan pedoman hidup yang sangat berharga. Di dalamnya berisi perintah dan larangan serta petunjuk guna mencapai kebahagiaan dunia akhirat. (Baca juga: Fungsi Al-Quran […]