10 Tips Berhemat Saat Ramadhan Agar Tidak Boros

Saat ramadhan biasanya akan sangat banyak sekali kebutuhan atau pengeluaran yang kita lakukan. Ramadhan saatnya berpuasa jika tidak pintar-pintar mengelola keuangan atau mengelola dana yang dimiliki pasti akan berdampak kepada borosnya pengeluaran kita. Selain itu, saat ramadhan, biasanya juga terdapat berbagai kenaikan harga atau ekonomi yang cukup tinggi. Apalagi jika hendak menjelang lebaran. Untuk itu, […]

Cara Agar Tetap Istiqomah di Jalan Allah

Melaksanakan amalan baik tentu tidak sulit. Yang menjadi sulit adalah membuatnya menjadi terus menerus dilakukan atau tetap istiqamah. Amalan yang konsisten adalah amalan terbaik dibanding melakukan besar-besaran dan penuh semangat membara, namun hanya sekali saja. Memang wajar apabila manusia mengalami turun naik mood dalam beribadah. Namun jika terus menerus mengikuti mood dan memleihara dinamika yang […]

8 Penerima Zakat Dalam Islam

Zakat sebagai rukun Islam ketiga sebenarnya berkaitan erat dengan perintah beribadah (shalat) yang merupakan rukun Islam kedua. Itu artinya bahwa perintah beribadah (shalat) dan zakat adalah satu kesatuan yang utuh yang mempunyai tujuan untuk memurnikan kembali nilai tauhid dalam diri sekaligus mensucikan harta benda yang dimilki selama masih hidup. Satu kesatuan antara kedua perintah ini […]

12 Keutamaan Bersedekah dan Hukumnya bagi Umat Muslim

Bersedakah artinya memberikan sesuatu kepada orang lain dalam rangka kebajikan yang semata-mata ditujukan untuk mengharap ridho dan pahala dari Allah SWT. Kata Sedekah berasal dari bahasa arab  “shadaqoh” yang artinya adalah suatu pemberian dari seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa adanya batasan waktu dan jumlah tertentu. Allah SWT berfirman : لَا خَيْرَ فِي […]