Hakikat Pendidikan Islam dan Fungsinya

Islam adalah salah agama yang diciptakan Allah SWT dan diteruskan epada umat manusia melalui ajaran nabi dan rasul. Meneruskan ajaran termasuk bentuk pendidikan dan saking pentingnya pendidikan itu sendiri, allah menyebutkan pendidikan dalam Alqur’an. Ayat pertama yang diturunkan Allah SWT adalah perintah membaca yang berkaitan dengan ilmu pendidikan islam. Untuk mengetahui lebih jelas tentang hakikat […]