3 Orang yang dapat Diminta Pendapatnya dalam Istisyarah

Setiap orang pasti pernah mengalami dilema dalam mengambil keputusan. Entah itu perkara memilih pekerjaan, jodoh, hingga tempat mencari ilmu. Setiap orang ingin mendapatkan hal yang baik sesuai hatinya. Setiap orang tidak ingin keliru dalam mengambil keputusan. Apalagi jika itu seumur hidup. Untuk itu diperlukan istisyarah dalam menentukan setiap keputusan. Istisyarah adalah memperbincangkan dan mengumpulkan pendapat […]