10 Jenis Sedekah Jariah Sebagai Ladang Meraup Pahala

Islam merupakan agama yang sempurna yang selalu menganjurkan kepada umatnya untuk selalu berbagi. Sebab agama yang baik ialah agaman yang senantiasa dapat memberi kebahagiaan bagi semua kalangan. Setiap perbuatan dan amalan shaleh yang dilakukan oleh manusia sekecil apapun itu, maka Allah SWT selalu mempertimbangkannya sebagai amalah yang akan dicatat dan dibalas dikemudian hari sebagaimana dasar […]