Konsep Wakaf Tunai Dalam Prespektif Ekonomi Islam

Islam bukan hanya mengatur Tujuan Penciptaan Manusia, Proses Penciptaan Manusia , Hakikat Penciptaan Manusia , Konsep Manusia dalam Islam, dan Hakikat Manusia Menurut Islam, namun persoalan wakaf juga diatur dalam Islam. Wakaf bukan sesuatu yang baru bagi umat Islam. Umat Islam terbiasa mewakafkan harta benda tidak bergerak seperti tanah, namun tidak untuk mewakafkan harta yang tidak tetap atau bergerak. Kebiasaan tersebut […]