Hukum Anak Mengambil Harta Orang Tua Tanpa Izin dan Dalilnya

Harta dalam Islam merupakan salah satu perkara yang dibahas dalam Alquran. Islam telah memerintahkan untuk mencari nafkah dengan jalan yang halal demi keluarga. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian berkata: ”… Ketahuilah, bahwa kemuliaan orang mukmin shalat nya di waktu malam dan kehormatannya adalah dengan tidak mengharapkan sesuatu kepada orang.” [Hadits […]

Hukum Mencuri Dalam Islam dan Dalilnya

Mencuri berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Secara hukum, mencuri adalah perbuatan yang dilarang oleh negara. Begitupun dalam pandangan islam. Mencuri merupakan dosa dan tidak sesuai rukun iman, rukun islam, dan fungsi agama. Allah Ta’ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di […]