10 Cara Wanita Menyatakan Cinta Dalam Islam

Cinta merupakan sebuah anugerah dan fitrah yang di berikan oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia. Cinta menurut islam bukan hanya didefinisikan sebagai sebuah perasaan suka dan sayang kepada lawan jenis. Namun cinta juga merupakan sebuah perasaan yang dianjurkan untuk dicurahkan kepada seluruh ciptaanNya. Anjuran untuk saling mencintai juga tercantum dalam hadist dibawah ini : […]