Hukum Percaya Mitos dalam Pandangan Islam

Siapa yang tidak mengetahui mengenai mitos yang konon masih dipercayai hingga kini. Mitos sendiri selain mengandung kisah kisah mistik mengenai kejadian di masa lampau, juga mengandung penafsiran alam semesta seperti pencipta alam dunia dan makhluk di dalamnya. Mengenai mitos, pastinya orang-orang pasti pernah mengalami dan mempercayakan sebuah mitos. Sebagai seorang muslim, Islam jelas memandang mitos […]