7 Cara Menyikapi Kemungkaran dalam Islam

Sudah tahukah anda apa yang dimaksud dengan kemungkaran? Kemungkaran adalah sesuatu yang berlawanan dengan kebaikan sehingga dianggap sangat membahayakan terhadap siapapun yang melakukannya. Selain itu kemungkaran juga bertentangan dengan hakikat penciptaan manusia yang sebenarnya. Kemungkaran disini mencakup perkataan atau perbuatan seseorang yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Menurut Imam Al-Ghozali dalam kitab “Ihya’u Ulumiddin” Juz 2 halaman 330, […]