Hakikat Pendidikan Islam dalam Filsafat

Islam memiliki cara pandang tersendiri dalam masalah pendidikan. Cara pandang ini bukan saja mempengaruhi proses pendidikan tetapi bagaimana orientasi pendidikan yang seharusnya dicapai. Untuk itu perlu kiranya mengetahui bagaimana filsafat pendidikan islam sebagai langkah untuk menghasilkan pelajar atau peserta didik yang sesuai dengan goal islam. Pengertian filsafat pendidikan Islam Filsafat adalah ilmu yang berkaitan dengan […]