25 Nama – Nama Nabi Dan Rasul

Nabi dan Rasul adalah para utusan Allah SWT yang wajib kita percayai, yakini, dan imani. Adapun dengan percaya, yakin, serta beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan salah satu bentuk keimanan kita   kepada Allah SWT. Ini adalah rukun iman dalam islam yang keempat. Lalu bagaimanakah cara kita membuktikan keimanan tersebut? Jawabannya adalah dengan mempercayai kenabian dan […]

5 Rukun Islam dalam Ajaran Agama Islam

Umat Islam memiliki rukun Islam dan Rukun Iman, kedua rukun tersebut perlu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Rukun Islam sendiri merupakan pilar-pilar agama Islam berupa lima tindakan dasar yang wajib dilaksanakan bagi orang-orang yang beriman. Rukun Islam sendiri berupa lima perkara, yaitu kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. 1. Syahadat Syahadat berupa kalimat pernyataan […]

6 Rukun Iman dalam Agama Islam

Rukun iman merupakan pilar keimanan yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Jika Rukun Islam ada 5 maka rukun iman ada 6 perkara. Rukun iman tersebut berdasarkan ayat Al-Quran dan al-Hadist. Tingkatan Iman dalam Islam sendiri berarti keyakinan dalam hati, perkataan dengan lisan, mengamalkan dengan benar, dan Hubungan Akhlak dengan Iman. Hubungan Akhlak Dengan Iman Dan Ihsan dalam jiwa setiap muslim […]