Imam Bukhari: Biografi dan Karyanya

Biografi Imam Bukhari Shahih Bukhari adalah kitab monumental dari kalangan Sunni yang disusun oleh Abu ‘Abdullah bin Isma’il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardabazbah al-Ju’fiy atau lebih dikenal dengan nama Imam Bukhari. Ia dilahirkan pada hari Jum’at setelah ‘ashar yang bertepatan pada tanggal 13 Syawal tahun 194 H. Sejak kecil ia terkenal anak yang sangat terobsesi […]