Hal-Hal Yang Disunnahkan Dalam Puasa dan Dalilnya

Puasa merupakan suatu amalan yang mulia. Dalam Islam, ada puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib ialah puasa selama Bulan Ramadhan yang berlaku bagi seluruh umat Islam yang telah memenuhi syarat wajib berpuasa. Bagi yang sudah mampu namun belum bisa menjalankan, maka ketauhilah hukum tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Adapun puasa sunnah ialah puasa yang […]