Jenis-jenis Syaitan yang Wajib diwaspadai

Iblis adalah moyangnya syaitan. Ia memiliki banyak sekali pengikut dan keturunan yang membantu melancarkan tugasnya menggoda dan menjerumuskan manusia hingga berpaling dari ajaran Allah. Sebuah riwayat dari Zaid bin Mujahid yang dikutip oleh Muhammad Isa Dawud dalam bukunya Dialog dengan Jin Muslim (1997) menyatakan, “Iblis mempunyai lima anak, yang masing-masing diserahi urusan tertentu. Kemudian dia […]