Hakikat dan Makna Bertaqwa

Orang yang bertaqwa ialah orang yang kesholehan pribadinya mampu untuk melahirkan kesholehan sosial. Inilah sikap yang menyebabkan sebuah peradaban pada zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam terbangun saat usianya masih sangat belia. Bayangkan, hanya dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun keadilan mampu ditegakkan, kemaksiatan terkarantina, kesenjangan sosial dapat tersingkirkan, kekufuran terkubur dan keharmonisan terbangun. […]

Hukum Bertakwa Kepada Allah SWT Beserta Dalilnya

Hukum Bertakwa Kepada Allah Swt, merupakan salah satu hukum yang perlu diketahui oleh seluruh umat musalim. Sebagaimana semua muslim yang ingin menjalani hidupnya di jalan Allah tentunya tujuannya mengharapkan ridho dari Allah SWT. Kunci agar mendapatkan ridho dan barokah dari Allah swt adalah tentu melalui jalan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT. Iman Islam dalam […]

12 Keutamaan Sabar Dalam Islam Dalam Menghadapi Cobaan

Salah satu tanda kehidupan manusia adalah dengan adanya ujian yang diberikan oleh Allah Subhana hua ta’ala untuk menguji seberapa besar keimanan dan ketakwaan kita dalam menghadapi ujian tersebut. Selain itu,  ujian-ujian yang kita hadapi juga akan menambah kedewasaan cara pikir dan cara bersikap kita dalam kehidupan sehari-hari sehingga dari tiap-tiap tingkatan ujian yang kita hadapi […]

20 Cara Meningkatkan Iman dan Taqwa Kepada Allah SWT

Sebagai manusia, Allah menciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT sekaligus untuk diuji kelak untuk menentukan nasib hidup manusia selanjutnya di akhirat. Untuk bisa menjalankan tujuan tersebut tentu saja manusia wajib untuk memiliki iman dan taqwa agar ia mampu juga mau menjalankan segala perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Jika itdak, tentu akan mendatangkan kemalasan untuk […]