LDII Menurut MUI

Allah SWT menciptakan manusia dengan tujuan yang baik, agar mereka mau mengerti apa arti sebenarnya dar kehidupan. Allah SWT membuat berbagai macam aturan baik dan buruk, boleh dan tidaknya sesuatu dilakukan hambanya saat berada di dunia. Allah sangat mencintai hamba yang mencintainya, dan Allah SWT menjauh dari hamba yang tidak mengingatnya. Oleh sebab itu dekatkan […]

Gafatar : Sesat atau Tidak ?

Allah menciptakan kita semua untuk mengikuti apa yang di perintahkan, menghindari apa yang dilarang. Allah telah membuat berbagai macam aturan atau syariat yang indah untuk manusia. Aturan tersebut dibuat baik dari hal terkecil hingga terbesar agar manusia dapat mengerti bagaimana Fungsi Agama dalam Tujuan Penciptaan Manusia, Konsep Manusia dalam Islam,  Hakikat Penciptaan Manusia , Proses […]

Aliran Ahmadiyah : Sesat atau Tidak ?

Allah menciptakan manusia di bumi agar tunduk kepadanya dan mengikuti yang di perintahkan, menghindari apa yang dilarang. Allah telah membuat aturan atau syariat dari hal terkecil hingga terbesar agar manusia dapat mengerti bagaimana Fungsi Agama dalam Tujuan Penciptaan Manusia, Konsep Manusia dalam Islam , Proses Penciptaan Manusia , Hakikat Penciptaan Manusia  dan Hakikat Manusia Menurut […]

Fungsi As-sunnah Terhadap Al-Quran dan Kedudukannya

Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna di dunia ini, berasal dari sisi Allah SWT dan diturunkan kepada manusia lewat perantara Al Quran yang diwayuhkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi umat muslim, Al-Quran merupakan pedoman hidup yang sangat berharga. Di dalamnya berisi perintah dan larangan serta petunjuk guna mencapai kebahagiaan dunia akhirat. (Baca juga: Fungsi Al-Quran […]