Macam Macam Siksa Kubur dan Dalilnya

Saat seseorang meninggal dunia, maka ia akan meninggalkan dunia nyata atau dunia manusia untuk kemudian menuju alam kubur. Dalam alam kubur nantinya akan ada fase-fase yang harus dilewati. Tentunya setiap orang menginginkan kemudahan dalam melewati fase-fase tersebut dan terhindar dari siksa kubur. Namun, semua kenikmatan alam kubur tersebut tidaklah datang dengan sendirinya. Semuanya ditentukan oleh […]

Hukum Meninggikan Kuburan Dalam Islam Dan Dalilnya

Larangan meninggikan kuburan dalam hal ini dimaksudkan dengan mengagungkan kuburan,  seperti menghias kuburan, sholat ke arah kuburan,  bahkan menyembah kuburan. Dalam sejarah agama Islam,  telah banyak kejadian fitnah kubur.  Bahkan Rasulullah telah berkali-kali memberi peringatan kepada kita untuk berhati-hati terhadap perkara fitnah kubur. Dari Abu Al-Hayyaj Al-Asadi dia berkata: Ali bin Abu Thalib berkata kepadaku: […]