Hukum Mengeluarkan Hadist Palsu dalam Islam

Hadist ialah salah satu sumber ajaran islam yang berisi pernyataan, pengamalan, dan pengakuan Rasulullah yang beredar pada masa tersebut hingga beliau wafat. Hadist disepakati sebagai sumber ajaran islam setelah Al Qur’an dan isinya pun dibenarkan oleh umat islam. Berita perilaku Rasulullah tentang sabda, perbuatan, sikap, dan persetujuan yag didapat dari seorang sahabat atau lebih yang […]

Fungsi As-sunnah Terhadap Al-Quran dan Kedudukannya

Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna di dunia ini, berasal dari sisi Allah SWT dan diturunkan kepada manusia lewat perantara Al Quran yang diwayuhkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi umat muslim, Al-Quran merupakan pedoman hidup yang sangat berharga. Di dalamnya berisi perintah dan larangan serta petunjuk guna mencapai kebahagiaan dunia akhirat. (Baca juga: Fungsi Al-Quran […]