Cara Penentuan Hari Raya dalam Islam

Hari raya merupakan hari kemenangan yang dinanti-nanti banyak orang, terutama umat Islam di seluruh dunia. Setelah berpuasa sebulan lamanya, orang-orang dengan antusias mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut hari raya. Mulai dari pakaian terbaik, sajian untuk keluarga dan tamu, properti yang bagus dan lain-lain. Boleh saja menyambut hari raya dengan meriah. Namun, jangan sampai berlebihan hingga […]

Cara Menghitung Zakat Maal Menurut Syariat Islam

Zakat adalah instrument ekonomi umat islam dan penggerak roda perkembangan islam di dalam sejarah hingga kini. Persoalan zakat bukan hanya sekedar menjalankan rukun islam dan meyakini rukun iman saja. Zakat adalah bagian dari fungsi agama islam. Namun, kesadaran berzakat dan pengetahuan zakat pada masing-masing umat islam belum semuanya memiliki. Zakat dalam islam secara umum, sebagimana […]