Ilmu Tauhid Islam : Pengertian, Hukum dan Jenisnya

Ilmu tauhid islam adalah ilmu yang mendasar dalam islam. Ilmu tauhid berkenaan dengan keyakinan dan ketundukkan kita kepada Allah SWT. Tentu saja sebagai pengatur kehidupan, Allah menyuruh kepada umat manusia untuk tunduk dan taat kepada Allah semata. Hal ini disampaikan pada ayat berikut, “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai […]

Aliran Syiah dalam Ilmu Kalam

Syiah adalah satu aliran atau mahdzab yang erat kaitannya dengan sejarah dan perpolitikan islam di masa lalu. Secara umum, aliran syiah menolak kekhilafahan yang berasal dari tiga khalifah Sunni yaitu Abu Bakar, Umar, dan Usman Bin Affan. Aliran syiah sendiri berkiblat kepada ahlul baik yang mengaku sebagai keluarga asli atau keturunan rasul, termasuk mengangkat Ali […]

Hubungan Ilmu Kalam dengan Filsafat

Dalam perkembangan ilmu mengenai agama, banyak bermunculan berbagai pengetahuan yang semakin spesifik terhadap masalah-masalah hidup, ketuhanan, dan ajaran. Termasuk dalam hal ini adalah islam. Dalam ilmu mengenai islam sendiri, terdapat istilah ilmu kalam yang memperdalam mengenai dasar-dasar persoalan teologi. Persoalan teologi ini artinya akan menyebar ke berbagai pengetahuan yang lain karena segala yang hidup ini […]

Ilmu Kalam dalam Islam – Pengertian dan Manfaatnya

Ilmu kalam adalah salah satu pembahasan mengenai dasar-dasar dalam agama islam. Ilmu kalam tentu menjadi hal yang cukup penting untuk dibahas bagi mereka yang ingin memperdalam mengenai agama islam serta menjadi dasar untuk mengetahui perkembangan ilmu-ilmu islam. Untuk kiranya perlu dibahas mengenai ilmu kalam dalam islam, agar tidak salah memahami dan menjadi pijakan yang benar […]

Hubungan Tasawuf dengan Ilmu Kalam

Dalam islam terdapat istilah ilmu tentang taswuf dan ilmu kalam. Keduanya tentu sama-sama membahas mengenai masalah agama dan masalah ketuhanan. Tujuan Penciptaan Manusia , Proses Penciptaan Manusia , Hakikat Penciptaan Manusia , Konsep Manusia dalam Islam, dan Hakikat Manusia  tentunya juga menjadi bagian dari pembahasan tersebut. Kedua ilmu ini tentu saja dapat digunakan selagi tidak bertentangan […]