Alasan Nabi Yunus Meninggalkan Kaumnya Dalam Islam

Nabi Yunus bin Mata termasuk orang yang saleh, sejak sebelum diangkat menjadi Nabi dan rasul beliau emang seorang yang tekun dalam ibadah. Ia termasuk orang yang lurus, namun kelemahannya ialah Ia mudah putus asa. Ia telah mengajak kaum nya untuk menyembah Allah SWT dan meninggalkan penyembahan berhala dan meninggalkan kemaksiaatan. Namun diantara sekian banyak kaumnya […]

Kisah Nabi Yunus Ditelan Ikan

Kisah Nabi Yunus ditelan ikan berawal ketika Nabi Yunus meninggalkan sebuah tempat bernama Neinawa. Di tempat inilah seharusnya Nabi Yunus berdakwah mengenai ajaran tauhid kepada para penduduknya. Namun dikarenakan para penduduk tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus, beliaupun pergi meninggalkan Neinawa dalam keadaan marah. Beliau berdoa agar Allah memberikan hukuman kepada mereka […]