Bagaimanakah Hukum Memakan Pemberian Non Muslim?

Jika hukum memakan sembelihan nonmuslim adalah tidak dibolehkan dalam Islam, kecuali sembelihan tersebut berasal dari Ahli Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, maka bagaimana dengan hukum memakan pemberian non muslim? Al Qur’an sebagai salah satu sumber syariat Islam dan menjadi pedoman hidup bagi kaum muslim telah memberikan batasan-batasan interaksi antara kaum muslim dan nonmuslim. Para […]

Hukum Datang ke Pemakaman Nonmuslim

Dunia ini bersifat fana dan hanya sementara, begitu pula dengan makhluk hidupnya, mereka tidak abadi dan akan kembali kepada Sang Pencipta. Dunia menurut Islam hanyalah ibarat ladang untuk mencari pahala dengan beribadah dan berbuat baik untuk bekal kehidupan akhirat yang abadi, hal itu merupakan salah tujuan penciptaan manusia di bumi. Allah SWT. telah mengingatkan kita mengenai kefanaan […]