14 Bahaya Melakukan Pekerjaan Haram dalam Islam

Banyak kaum Muslim kurang paham bahwa Allah akan menolak doa orang yang di dalam tubuhnya masuk makanan haram yang tidak dilakukan cara membersihkan harta haram. Sebagian muslim tidak mempedulikan apa yang masuk dalam perutnya. Asal enak dan ekonomis, akhirnya disantap. Tidak tahu manakah yang halal, manakah yang haram. Padahal makanan, minuman dan hasil nafkah dari […]

Hukum Menolak Jabatan Dalam Islam dan Dalilnya

Dalam Al Quran, Allah berfirman: “Sesungguhnya Kami menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Namun mereka menolak dan khawatir untuk memikulnya. Dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zhalim lagi amat bodoh.” (Al-Ahzab 72) Amanah dalam Islam adalah tanggung jawab yang besar yang akan dipertanyakan di akhirat nanti.  Seluruh alam semesta menolak amanah […]