Hukum Mencintai Suami Orang Dalam Islam

Mencintai bukanlah perkara yang dilarang dalam islam. Cinta menurut Islam adalah fitrah. Setiap orang pasti memiliki rasa cinta di dalam hatinya. Dan ya, itu adalah hal wajar. Namun cinta juga tidak boleh diumbar dengan sembarangan. Khususnya kepada lawan jenis yang bukan muhrim. Tentunya kita sebagai wanita harus membatasi pergaulan dengan pria. Sebab jatuh cinta dalam […]

Selingkuh Menurut Islam

Adanya pernikahan tentu diharapkan oleh semua orang mencapai keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Rumah tangga yang harmonis tentu akan menghasilkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Adanya pertengkaran dan perbedaan pendapat di rumah tangga adalah wajar, namun jika terjadi terus menerus tentu bukanlah rumah tangga yang sehat. Pembangunan Rumah Tangga Menurut Islam adalah bagian dari […]