Ilmu Tasawuf Modern dalam Islam

Pengertian Tasawuf yang kita kenal selama ini adalah Tasawuf para sufi yang meninggalkan dunia bahkan membenci dunia. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sufi pada abad ke dua dan ketiga yang benar-benar mensucikan diri dari keduniaan dan menyatukan diri dengan tuhan. Menfanakan dirinya serta mengkekalkan zat tuhan sehingga banyak pemikiran dan amalam Tasawuf yang susah diterima […]