Keuntungan Menjadi Muallaf : Dunia dan Akhirat

Mualaf adalah orang-orang yang sebelumnya termasuk non muslim (kafir) yang kemudian berkeinginan dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang beragama islam. Singkatnya, banyak Kisah Mualaf yang berhijrah dari memeluk agama lain menjadi memeluk islam.(Baca : Menikah di KUA Dengan WNA) Mengapa disebut kafir? Karena orang-orang yang disebut kafir adalah mereka yang telah mengingkari keimanan kepada Allah SWT […]

5 Rukun Islam dalam Ajaran Agama Islam

Umat Islam memiliki rukun Islam dan Rukun Iman, kedua rukun tersebut perlu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Rukun Islam sendiri merupakan pilar-pilar agama Islam berupa lima tindakan dasar yang wajib dilaksanakan bagi orang-orang yang beriman. Rukun Islam sendiri berupa lima perkara, yaitu kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. 1. Syahadat Syahadat berupa kalimat pernyataan […]

6 Rukun Iman dalam Agama Islam

Rukun iman merupakan pilar keimanan yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Jika Rukun Islam ada 5 maka rukun iman ada 6 perkara. Rukun iman tersebut berdasarkan ayat Al-Quran dan al-Hadist. Tingkatan Iman dalam Islam sendiri berarti keyakinan dalam hati, perkataan dengan lisan, mengamalkan dengan benar, dan Hubungan Akhlak dengan Iman. Hubungan Akhlak Dengan Iman Dan Ihsan dalam jiwa setiap muslim […]