Kamus Islam A-Z

√ Islamic Base Pass quality & checked by advisor, read our quality control guidelance for more info

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

S

Sa’ad bin Abi Waqqas
Sa’ad bin Ubadah
Sa’id bin Zaid
Sa’id Hawwa
Sa’id bin ‘Ali bin Wahf Al-Qahthani
Saba’
Sad
sadran
Sahabat Nabi
Sahl bin Sa’ad Sa’idi
sahur
sai
Said bin al-Musayyib
Salaf
Salafiyah
Salahuddin Ayyubi
Salat
Salat berjemaah
Salat Duha
Salat Gaib
Salat Hajat
Salat Id
Salat Idain
Salat Iduladha
Salat Idulfitri
Salat Istikharah
Salat Istisqa
Salat Jama’
Salat jama’ah
Salat Jenazah
Salat Jumat
Salat Khauf
Salat Khusuf
Salat Kusuf
Salat lima waktu
Salat Loha
Salat maktubah
Salat marid
Salat Mayat
Salat Musafir
Salat nafilah
Salat Qasar
Salat Rawatib
Salat Safar
Salat sunah
Salat Tahajud
Salat Tahiyat Masjid
Salat Tarawih
Salat Taubat
Salat wajib
Salat Witir
Salat Wustha
Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab
Salman al-Farisi
Sanad
sanat
sanawiah
santri
sastra tulisan
Saudah binti Zam’ah
sebal
Sedekah
Selawat
sembahyang
Semit
Shaduq; Orang yang sangat jujur.
Shafiyah binti Huyay
Shahibus Sunan, Penulis kitab Sunan.
Shahih
Shahihain
Shaleh `alaihis salam
shiddiqin
Shuhaib Ar-Rumi
siar
sidratulmuntaha
Sijjin
sinkretis
siratalmustakim
Siyasah
Subhanahu wa ta’ala
Subhanallah
subuh
sufisme
Sufyan ats-Tsauri
sujud sahwi
sujud syukur
Sukuk
Sukun
Sulaiman `alaihis salam
Sulaiman bin Yasar
sunah
Sunan
Sunan Darimi
Sungai Efrat
Sunnah
Sunni
Surah
surau
Surga
Surga Adn
Surga Al-Maqomul Amin
Surga Darul Muqomah
Surga Darussalam
Surga Firdaus
Surga Khuldi
Surga Ma’wa
Surga Na’im
Suriah
Syafa’at
Syahadat
Syahadat Rasul; Persaksian “Anna muhammad ar-Rasulullah (Sesungguh Muhammad adalah utusan Allah)”
Syahadat tauhid; Persaksian “La ilaha illallah”
Syahid
Syaikhul Qurra’; Pemimpin para pembaca Al Qur’an.
Syam
syarak
syarat
Syarh
syariat
Syariat Islam
Syarif Mekkah
Syekh
Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi
Syiah
syiar
Syiqaq
Syirik
Syu’aib `alaihis salam
Syubhat
syuhada
Syura
Syurahbil bin Hasanah
syuriah
fbWhatsappTwitterLinkedIn