17 Pahala Zakat di Bulan Ramadhan

√ Islamic Base Pass quality & checked by advisor, read our quality control guidelance for more info

Bulan Ramadhan ialah bulan mulia dimana seluruh pintu kebaikan dibuka dan Allah memberikan kesempatan seluas luasnya untuk menjalankan amal amal baik dengan pahala yang berlipat lipat. Yang sering dilakukan ialah beramal dengan membagi sebagian rezeki pada fakir miskin, yakni memberikan zakat dengan tujuan semua umat dapat makan makanan yang layak serta semuanya mendapatkan keberkahan di bulan Ramadhan.

Amal zakat tersebut tentunya akan mendapatkan pahala yag luar biasa dari sisi Allah karena telah membantu sesama dan meringankan beban orang lain serta telah memberikan kebahagiaan pada orang lain. pahala yang luar biasa akan didapatkan, apa saja pahala tersebut? yuk simak dalam artikel berikut, 17 pahala zakat di bulan Ramadhan.

1. Pahala Diri yang Suci

Orang yang menjalankan zakat di bulan Ramadhan akan mendapatkan pahala berlipat lipat dari bulan bulan biasa, tentunya dengan kebiasaan yang istiqomah yakni tidak hanya berzakat di bulan Ramadhan saja, hal tersebut akan menjadikan seseorang tersebut suci karena telah membersihkan dirinya. “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (At-Taubah: 103). manfaat doa dalam islam dapat dilakukan ketika zakat agar lebih berkah.

2. Menghapus Dosa

Shodaqoh/zakat itu dapat memghapus kesalahan sebagaimana air dapat meredam api.” (HR. Tirmidzi, hadits hasan shahih). Zakat yang dilakukan seseorang di bulan Ramadhan akan menghapus dosa dosa yang telah dilakukan di masa lalu dan dapat meredam api neraka sehingga ia akan terhindar dari azab ketika berada di akherat nanti. keutamaan istiqomah dalam islam juga wajib dilakukan dalam hal zakat.

3. Pahala Terlindung dari Celaka

Orang yang berzakat di bulan Ramadhan akan mendapat pahala kebaikan berupa dilindungi dari celaka sehingga selama bulan Ramadhan ia dapat menjalankan segala ibadah dengan nyaman dan berkah serta dapat melakukan rangkaian ibadah dengan sempurna. “Celakalah orang-orang musyrik yang mereka itu tidak menunaikan zakat.” (Fush-shilat: 5-6). pentingnya mengenal Allah SWT dengan meniatkan ibadah zakat hanya karenaNya dapat memberi keselamatan dunia akherat

4. Pembersih Diri

Tetapi Allah yang membersihkan/mensucikan siapa yang Dia kehendaki.” (An-Nisa”49). Jelas orang yang dibersihkan yang dimaksud dalam firman Allah tersebut ialah orang yang menjalankan zakat di bulan Ramadhan dengan tulus ikhlas dan semata hanya karena Allah, keutamaan kebersihan dalam islam memang penting baik lahir maupun batin sehingga amal dilakuakn dengan tulus bukan karena ingin dipuji atau karena duniawi semata.

5. Keberkahan Hidup

Melakukan zakat di bulan Ramadhan membuat hidup menjadi berkah dan mendapat segala kebaikan dari jalan yang tidak disangka sangka sebab telah berbuat baik pada orang lain sehingga ia pun diberi kebaikan oleh Allah. keutamaan berbaik sangka kepada Allah harus dijalankan dan Tentu kebaikan yang didapat dari Allah akan jauh lebih besar. “Berbuatlah ihsan/kebaikan sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.” (Al-Qashash: 77)

6. Pahala Perlindungan di Hari Kiamat

Setiap orang dalam naungan shodaqohnya pada hari kiamat.” (HR. Ahmad). Zakat yang dilakukan di bulan Ramadhan akan memberikan perlindungan untuk orang tersebut di hari kiamat nanti sebab zakat yang dikeluarkannya akan memberinya naungan atau perlindungan di hari kiamat dari segala kesusahan dan kegelisahan di hari akhir.

7. Sebab Turunnya Kebaikan

Tidaklah suatu kaum menolak zakat harta mereka kecuali mereka telah menolak turunnya hujan dari langit.” (HR. Ibnu Majah). Zakat di bulan Ramadhan seperti mendapat hujan kebaikan dari Allah sebagaimana ia memberi hujan kebaikan pada orang lain sehingga ia jauh dari segala keburukan yang ada di dunia ini.

8. Pahala Dijauhkan dari Sifat Tercela

Ibnu Hajar Al Asqolani berkata, menyegerakan kebaikan itu akan membebaskan dari tanggungan, menghilangkan kesulitan bagi orang yang membutuhkan, menjauhkan diri dari sikap tercela dan menunda-nunda sesuatu yang sebenarnya dapat segera ditunaikan, lebih diridhai oleh Allah dan akan menghapuskan dosa-dosa.” (Fathul Bari, 3/299). Zakat yang dilakukan dengan segera di bulan Ramadhan menjauhkan dari sifat tercela.

9. Pahala Mengikuti Sunnah Rasul

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau sangat dermawan pada bulan Ramadan di saat Jibril menjumpainya, dan Jibril menjumpainya setiap malam di malam-malam bulan Ramadan sambil mengajarkan kepada beliau Al Qur’an, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus.” (HR. Bukhari, no. 6 dan Muslim, no. 2308). Zakat di bulan Ramadhan akan mendapat pahala karena telah mengikuti sunnah Rasul.

10. Pahala Jauh dari Kesusahan

Islam tidak pernah memberatkan umatnya dalam memberikan zakat di bulan Ramadhan. Zakat tersebut dapat dilakukan sesuai kemampuan berdasarkan hitungan yang syari dan mendapat pahala yang luas tidak berdasakan jumlah zakatnya naun berdasarkan zakat maksimal yang mampu dikeluarkannya. Dari Ali sesungguhnya Al Abbas bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penyegeraan dalam membayar zakat sebelum habis masa satu tahun, lalu Rasulullah memberikan keringanan akan hal tersebut. (HR. TirmIzi, no. 673).

11. Mendapat Pahala Ketenangan

Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya).” (QS.  Al An’am: 141). Jelas bahwa zakat di bulan Ramadhan ialah seperti pahala yang ditanam dalam diri sehingga nantinya dapat dipetik di akherat dan dapat memberikan ketenangan hidup selama berada disana. Tentu sebuah kenikmatan yang tiada tara.

12. Mudah Masuk Surga

Surga itu bagi orang yang memperbagus pembicaraannya, suka menebar salam, suka memberi makan, dan mendirikan shalat malam sedangkan manusia sedang tidur.” (HR. Tirmidzi hadits hasan shahih). Surga dimasuki oleh orang orang baik yang suka beramal zakat baik di bulan Ramadhan maupun di semua bulan karena telah berbuat baik kepada sesama sehingga ia pun mudah masuk surga.

13. Pahala Menyayangi Sesama

Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri.”(HR. Muslim). zakat di bulan Ramadhan atinya mencintai sesama karena telah menolong dan membantu ketika mereka kesusahan, hal tersebut akan menjadikan pahalanya meningkat hingga terus meningkatkan keimanannya.

14. Menjadi Orang yang Beruntung

Orang yang zakat di bulan Ramadhan akan menjadi orang yang beruntung di dunia akherat sebab telah mensucikan hati dan mensucikan diri sehingga mendapat kebaikan dan keberuntungan yang melimpah serta harta yang di zakatkan tersebut tidak akan berkurang namun akan tersu berkembang menjadi berlipat lipat entah itu di dunia maupun di akherat. “Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya.” (Asy-Syams:9).

15. Menjadi Bekal Baik untuk Akherat

Jika engkau berada di waktu sore, jangan menunggu waktu pagi dan jika engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Ambillah (kesempatan) dari waktu sehat untuk (bekal) di waktu sakitmu dan ambillah kesempatan dari waktu hidupmu untuk bekal matimu [HR. Bukhâri]. Zakat di bulan Ramadhan wajib untuk disegerakan, tak perlu ditunda tunda agar menjadi bekal yang terbaik untuk akherat.

Sebab sebagai manusia tentu tidak mengetahui kapan akan tetap diberi umur atau diberi kesempatan untuk berbuat baik dengan memberi zakat pada orang orang membutuhkan, bisa saja pada waktu tersebut ialah kesempatan yang terakhir sehingga di watu tersebut wajib untuk segera menjalankan zakat sehingga segera mendapat kebaikan pula untuk dunia dan akherat.

16. Amal Sempurna Bagi yang Bersemangat

Syaikh rahimahullah mengatakan : “Hendaknya mereka senantiasa menanamkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla di dalam hati mereka. Hendaklah mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan semua yang menjadikan kewajiban mereka di setiap waktu dan dimanapun juga. Karena, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan maut menjemputnya? Bisa jadi, seseorang mengharapkan kedatangan bulan Ramadhan. Namun, ternyata dia tidak mendapatkannya. Allah Azza wa Jalla tidak menentukan batas akhir ibadah kecuali kematian.

Jelas zakat di bulan Ramadhan akan lebih banyak lagi pahalanya jika diakukan dalam keadaan bersemangat, bukan hanya untuk menjalankan rutinitas atau untuk mengikuti kebiasaan orang lain, dengan semangat serta niat tulus karena Allah, kebaikan yang didapat akan jauh lebih meningkat berlipat lipat.

17. Pahala Mati dalam Keadaan Baik

Dari Anas Radliyallahu ‘anhu dia berkata, “Rasulullah (Shalallahu ‘alaihi wassallam) bersabda,” Zakat itu dapat meredam murka Allah dan mencegah mati jelek.” (HR. Tirmidzi).orang yang selama hidupnya banyak berbuat kebaikan tentu nantinya akan mati dalam keadaan baik karena hasil dari kebaikan yang ditanamnya.

Seperti itu pula yang akan didapat oleh orang yang melakukan kebaikan dengan zakat di bulan Ramadhan, zakat atau harta yang diberikan kepada orang lain tersebut ialah sebuah kebaikan yang ditanam untuk dirinya sehingga nantinya akan ditauai dan dikumpulkan semumur hidupnya sehingga ketika meninggal dunia akan meninggal dunia dalam keadaan baik. tentu sebuah anugrah dari Allah sebab kehidupan setelah meninggal dunia jauh lebih abadi dan kekal dari segala yang ada di duniawi.

Demikian artikel mengenai 17 pahala zakat di bulan Ramadhan yang mulia, semoga menjadi inspirasi untuk anda agar selalu memperbanyak amal zakat dan amal kebaikan yang lain. jangan lupa untuk selalu memperbarui wawasan anda dengan membaca artikel di website kami agar memiliki pengetahuan yang luas dan bermanfaat untuk kehidupan sehari hari. terima kasih sudah membaca. Salam hangat dari penulis.

fbWhatsappTwitterLinkedIn